<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS GAIDELIS" (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS)
Virėja (-as)

Darbo aprašymas

Virėjo funkcijos:1. tiksliai, pagal svorį priimti iš maisto sandėlio maisto produktus; 2. pagal maisto produktų paruošimo taisykles ir technologiją bei sudarytą valgiaraštį gaminti kokybišką, porcijų normas atitinkantį maistą, tikrinti priimtų prekių pavadinimus, kiekį, markiravimą, įpakavimą;3. išduoti grupėms pagal nustatytą laiką, kontroliuoti ir užtikrinti, kad į grupes išduodamas maistas būtų reikiamos temperatūros, atitiktų nustatytas svorio normas;4. užtikrinti, kad maistas į grupes būtų išduodamas griežtai laikantis nustatyto grafiko;5. darbą virtuvėje organizuoti pagal sanitarinius-higieninius reikalavimus;6. pildyti priskirtus savikontrolės žurnalus;7. dalyvauti atliekamose inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;8. vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkio padalinio vadovo, maitinimo organizatoriaus pavedimus ir užduotis, pagal priskirtą kompetenciją, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Vieta: Visaginas
Įmonės pavadinimas: VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS GAIDELIS" (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS)
Atlyginimas nuo: 711
Telefono numeris: