Panevėžio socialinių paslaugų centras
Vadybininkas (-ė)

Darbo aprašymas

Atvejo vadybininkas atlieka šias funkcijas:1. telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;2. organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudaro ir įgyvendina pagalbos planą;3. koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą;4. koordinuoja socialinių paslaugų teikimą šeimoms, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus su specialistais, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;5. inicijuoja socialinį darbą su šeimos. Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Panevėžio socialinių paslaugų centras
Atlyginimas: 2
Telefono numeris: