<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CHANITA"
Vadovas (-ė)

Darbo aprašymas

UAB " Chanita" darbų vadovo pareigosVadovauti paskirtam darbo objektui. Paskirstyti pavaldiems darbuotojams darbus.Instruktuoti ir kontroliuoti darbuotojus kaip laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų. Organizuoti ir vykdyti įvairios paskirties statybos darbus pagal patvirtintą ir pateiktą projektinę-sąmatinę dokumentaciją ir darbų vykdymo grafikus. Organizuoti darbų planavimą, apskaitą. Organizuoti darbų vykdymą tik pagal patvirtintą dokumentaciją.Organizuoti materialinių vertybių sandėliavimą, jų apsaugą, forminti gaunamų ir naudojamų materialinių vertybių dokumentus. Koordinuoti subrangovų darbą, dalyvauti priimant jų atliktus darbus, kontroliuoti jų kokybę ir atlikimo terminus. Vykdyti nustatytų projektavimo ir specialiųjų sąlygų reikalavimus, valstybinę statybos priežiūrą atliekančių institucijų bei specialiųjų reikalavimų valstybės priežiūros institucijų, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų ir statinio bendrosios ir specialiosios priežiūros vadovų nurodymus. Užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas objekte. Dalyvauti tiriant įvykusias objekte avarijas ir nelaimingus atsitikimus bei incidentus.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CHANITA"
Atlyginimas nuo: Sutartinis
Telefono numeris: