<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Laisvės atėmimo vietų ligoninė
Stomatologo padėjėjas (-a)

Darbo aprašymas

Gydytojo odontologo padėjėjo pareigybė reikalinga asistuoti gydytojui odontologui, teikiančiam Laisvės atėmimo vietų ligoninės pacientams odontologinę pagalbą ir priežiūrą.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo:asistuoja gydytojui odontologui, teikiančiam pacientams odontologinę pagalbą, paruošia ir prižiūri gydytojo odontologo darbo vietą, odontologinius įrenginius, medicinos prietaisus, organizuoja pacientų iškvietimą procedūroms atlikti, vykdo gydytojo odontologo paskyrimus, laiku išrašo reikalingus medikamentus, medicinos priemones, saugo juos pagal laikymo taisykles ir galiojimo laiką, taupiai juos naudoja, kasdien veda vaistų ir švirkštų apskaitą, laikosi aseptikos ir antiseptikos reikalavimų, moka pagaminti dezinfekcinius tirpalus, dezinfekuoja ir sterilizuoja odontologinius instrumentus, įrenginius ar jų dalis, darbo metu stebi paciento somatinę būseną, įvertina jos pakitimus, pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą, pildo medicininę dokumentaciją, padeda gydytojui odontologui rengti statistines ir kitas privalomąsias atskaitomybės žinias, moko pacientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos ir burnos ertmės priežiūros taisyklių, teikia pacientams konsultacijas ir paslaugas, atitinkančias gydytojo odontologo padėjėjo kompetenciją, lydi konvojuojamus pacientus į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais bei Ligoninės direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vyresniojo slaugos administratoriaus jam pavestas funkcijas.
Vieta: Marijampolė
Įmonės pavadinimas: Laisvės atėmimo vietų ligoninė
Atlyginimas nuo: 1400
Telefono numeris: