Elektronikos ir informatikos fakultetas
Specialistas (-ė)
Elektronikos ir informatikos fakultetas kviečia prie komandos prisijungti Studijų skyriaus studijų programų specialistą (-ę)!
Studijų skyriaus studijų programų specialistas (-ė) vykdo šias funkcijas:
• Teikia informaciją apie fakultete vykdomas studijų programas;
• administruoja studijų programų planų rengimą Akademinėje informacinėje sistemoje;
• vykdo studentų priėmimo procedūras;
• padeda organizuoti susitikimus su naujų grupių modulių dėstytojais, išsiunčia reikiamus dokumentus ir informaciją modulių pradžioje ir eigoje;
• vykdo dėstytojų, studentų, absolventų ir kitų suinteresuotųjų grupių apklausas, apibendrina apklausų duomenis;
• atsako už duomenų apie studijų programas suvedimą į Akademinę informacinę sistemą, informacijos talpinimą Office365 ir kitas el. sistemas;
• vykdo studijų programų baigiamojo studijų etapo veiklas;
• atlieka techninius darbus rengiant ir tobulinant studijų programų ir modulių aprašus, studijų krypčių savianalizes, katedrų veiklos ataskaitas ir kt.;
• kaupia, sistemina ir saugo informaciją, susijusią su veiklos funkcijomis ir užtikrina, kad visi dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims;
• dalyvauja Fakulteto dekano sudarytų darbo grupių veikloje ir posėdžiuose;
• padeda organizuoti posėdžius, konferencijas, seminarus, kursus, susitikimus su socialiniais partneriais ir kitus renginius, informuoja apie juos dėstytojus, administraciją, studentus ir kitus interesantus.[/i]
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Elektronikos ir informatikos fakultetas
Atlyginimas: 1500
Telefono numeris: