<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Specialistas (-ė)

Darbo aprašymas

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:1. Atlieka mėginių priėmimą pagal Kokybės vadybos sistemos procedūras.2. Teikia informaciją klientams apie mėginių pristatymo reikalavimus, atliekamus tyrimus, jų trukmę ir įkainius.3. Analizuoja Laboratorinės informacinės valdymo sistemos (LIVS) duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo patarėjui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl LIVS darbo optimizavimo.4. Prižiūri, pildo jam skirtus Skyriaus dokumentus, nurodytus Kokybės vadybos sistemos procedūrose.5. Vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei Kokybės vadybos sistemos procedūromis, parengia ir pateikia archyvui skyriaus dokumentus.6. Pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.7. Jei reikia, savo kompetencijos ribose, pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją;8. Vykdo kitas, su Skyriaus veikla susijusias, funkcijas ir kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimus.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Atlyginimas nuo: Sutartinis
Telefono numeris: