<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Specialistas (-ė)

Darbo aprašymas

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.3. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.4. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.5. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.6. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.7. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.Funkcijos patvirtintos 2015-06-25 „Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas“ Nr.: XII-1869.8. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.10. Atlieka kitas teisės aktais kalbos tvarkytojui nustatytas funkcijas.11. Redaguoja ir vizuoja savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės administracijos darbuotojų rengiamų raštų valstybės institucijoms projektus.
Vieta: Tauragė
Įmonės pavadinimas: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: