<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Specialistas (-ė)

Darbo aprašymas

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:1. Atlieka mėginių priėmimą pagal Kokybės vadybos sistemos procedūras;2. Teikia informaciją klientams apie mėginių pristatymo reikalavimus, atliekamus tyrimus, jų trukmę ir įkainius;3. Analizuoja Laboratorinės informacinės valdymo sistemos (LIVS) duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo patarėjui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl LIVS darbo optimizavimo;4. Prižiūri, pildo jam skirtus Skyriaus dokumentus, nurodytus Kokybės vadybos sistemos procedūrose;5. Vadovaudamasis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Kokybės vadybos sistemos procedūromis, parengia ir pateikia archyvui skyriaus dokumentus;6. Pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo;7. Jei reikia, savo kompetencijos ribose, pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją;8. Vykdo kitas, su Skyriaus veikla susijusias, funkcijas ir kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimus.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Atlyginimas nuo: 884
Telefono numeris: