LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS
Specialistas (-ė)

Darbo aprašymas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:1. skaitmenina (fotografuoja, skenuoja) Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – Archyvas) saugomus Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus (toliau – dokumentai);2. tvarko, koreguoja ir redaguoja skaitmenintų dokumentų vaizdus;3. tvarko dokumentus, ruošia juos skaitmeninti;4. pildo skaitmenintų dokumentų vaizdų informacinę sistemą;5. tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;6. atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Skyriaus vedėjui;7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ar Skyriaus funkcijomis.Informuosime tik atrinktus kandidatus
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS
Atlyginimas nuo: 774
Telefono numeris: