VIEŠOJI ĮSTAIGA RADVILIŠKIO LIGONINĖ
Slaugytojo padėjėjas (-a)

Darbo aprašymas

6. Slaugytojo padėjėjas privalo vykdyti pareigas:6.1. taikyti praktikoje slaugos pagrindus, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;6.2. padėti ir prižiūrėti pacientus geriant vaistus;6.4. padėti gydytojui taikant pacientui DPV ir netiesioginį širdies masažą;6.5. padėti pacientui plaunant skrandį;6.6. stebėti paciento odos spalvą, kvėpavimą, sekti diurezę ir atžymėti paciento duomenų lape;6.7. prižiūrėti neramius, be sąmonės esančius pacientus;6.8. keisti rūbus, patalynę;6.9. atlikti pacientui arba padėti slaugytojui atlikti asmens higieną: prausti, šukuoti, išvalyti dantis ar protezus, pasirūpinti kūno švara, prižiūrėti lytinių organų ar šlapimo organų švara, plauti kojas, karpyti nagus, esant reikalui – skusti plaukus nuo kūno.6.10. keisti šlapimo surinktuvus (anteles, basonus); paduoti ir išnešti basoną, išplauti, dezinfekuoti, apiplauti paciento tarpvietę po tuštinimosi;6.11. atlikti valomąją klizmą;6.12. surinkti paprastus bandinius tyrimus (šlapimo, išmatų, skreplių), nunešti į klinikinės diagnostikos laboratoriją6.13. parnešti iš laboratorinių tyrimų atsakymus iš Klinikinės diagnostikos laboratorijos į skyrių;6.14. išnešti panaudotus instrumentus, paruoštą tvarsliavą į sterilizacinę, parnešti sterilius paketus;6.15. išplauti, išdezinfekuoti paciento slaugos priemones, stiklines, deguonies kaukes, spjaudykles;6.16. padėti pacientui priimti pageidaujamą kūno padėtį;6.17. padėti nuvežti pacientus į pagalbinius kabinetus, operacinę bei juos parvežti;6.18. mirus pacientui pasirūpinti, kad skyriuje likę paciento daiktai būtų perduoti jo artimiesiems;6.19. padėti išvežti mirusiojo palaikus;6.20. padėti vyresniajam slaugytojui - slaugos administratoriui parvežti medikamentus ir slaugos priemones į skyrių;6.21. budėti be miego teisės;6.22. baigti darbą tik atvykus ją keičiančiam darbuotojui;6.23. vieną kartą per metus pasitikrinti sveikatą;6.24. vykdyti vidaus tvarkos taisykles, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų elgesio kodekso, darbuotojų sa
Vieta: Radviliškis
Įmonės pavadinimas: VIEŠOJI ĮSTAIGA RADVILIŠKIO LIGONINĖ
Atlyginimas nuo: 780
Telefono numeris: