<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS GAIDELIS" (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS)
Sandėlininkas (-ė)

Darbo aprašymas

Sandėlininko funkcijos:1. užtikrinti maisto produktų saugumą, kokybę ir jų realizaciją;2. užtikrinti sandėlio patalpų valymą, saugumą ir tvarką;3. priimti, išduoti, saugoti ir racionaliai išdėstyti maisto prekes sandėliavimo patalpose;4. pagal reikalavimus pajamuoti gautus maisto produktus, sandėliuoti maisto produktus, sutikrinti kiekius, išduoti maisto produktus virtuvės atsakingam darbuotojui;5. maisto prekes priimti sandėliavimui tik su lydimaisiais dokumentais;6. kontroliuoti, kad gaunamos maisto prekės atitiktų kokybės, ekologijos, standartų reikalavimus, sutartyse su tiekėjais nurodytas kainas, lydimųjų dokumentų, žiniaraščių, priėmimo-perdavimo aktų teisingumą, esant neatitikimams, nepriimti ir informuoti ūkio padalinio vadovą arba maitinimo specialistą, tai įforminant aktu;7. laiku užsakyti reikiamą kiekį maisto produktų;8. tvarkyti maisto prekių apskaitą, pildyti priėmimo-perdavimo dokumentus;9. po kiekvieno atsiskaitomojo laikotarpio ruošti ataskaitas buhalteriui;10. tikrinti maisto prekių, esančių sandėlyje, likučius, likučiai turi atitikti duomenims, pateiktiems buhalterijai;11. dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;12. pagal nustatytus reikalavimus kasdien užpildyti ir iki 10.00 val. suderinti valgiaraštį-reikalavimą su direktoriumi, skaičiuoti planinę ir faktinę maisto davinio finansinę vertę;13. vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkio padalinio vadovo, maitinimo specialisto, buhalterio pavedimus ir užduotis, pagal priskirtą kompetenciją, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Vieta: Visaginas
Įmonės pavadinimas: VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS GAIDELIS" (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS)
Atlyginimas nuo: 782
Telefono numeris: