Portale įdiegti slapukai. Naršydami toliau, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu.
Sutinku
Atgal į darbų sąrašą
Psichologas (-ė)
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (psichologo asistentui - ne žemesnis nei psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
2. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
3. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams;
4. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
5. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, treneriais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais sprendžiant mokinio problemas.
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi, sporto meistriškumo ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus); rengia individualias rekomendacijas; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; kuria gimnazijoje palankų mokinių ugdymuisi mikroklimatą, atlieka psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius; dalyvauja gimnazijos metinės veiklos planavime, vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, dalyvauja projektinėje veikloje ir kt.
PRETENDENTO PRIVALUMAI:
1. darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje;
2. darbo patirtis sporto meistriškumo ugdymo konsultavimo srityje;
3. projektinės veiklos patirtis;
4. mokėti bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS – testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti atrankai el. paštu ir telefonu.
Atrankos pokalbis planuojamas 2021 m. kovo 29 dieną.
Dokumentai priimami iki 2021 m. kovo 26 d. 16 val.
Panevėžys
1000 (Atlyginimas prieš mokesčius)
Taisyti