Portale įdiegti slapukai. Naršydami toliau, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu.
Sutinku
Atgal į darbų sąrašą
Psichologas (-ė)
Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Šakių rajone
Vyriausiasis specialistas (dirbantis su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis)
Išsilavinimo, darbo patirties reikalavimai:
turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį sveikatos mokslų ir (ar) socialinių mokslų, ir (ar) ugdymo mokslų krypčių grupės išsilavinimą ir (ar) būti pabaigęs specializuotus mokymus, kaip dirbti su priklausomybę ar jos simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis ir turėti 2 metų darbo su priklausomybę ar jos simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis patirtį ir (ar) socialinio darbo su vaikais ir (ar) šeimomis patirtį, ir (ar) darbo patirtį socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros srityje;
Funkcijos
1. surenka duomenis apie šeimą ir (ar) vaiką ir atlieka šeimos ir (ar) vaiko krizės ir intensyvios mobiliosios komandos pagalbos šeimai ir (ar) vaikui poreikio vertinimą;
2. įvertina šeimos organizacijos / struktūros ir gyvenimo ciklo įtaką esamoms problemoms;
3. intensyvaus mobiliosios komandos darbo metu įvertina šeimos santykių, šeimos narių ir (ar) vaiko elgesio pokyčius;
4. identifikuoja galimus priklausomybės simptomus, jų įtaką asmens elgesiui;
5. įvertina šeimos narių priklausomybės tipą, motyvaciją keisti savo priklausomą elgesį;
6. kartu su šeima ir (ar) vaiku iškelia praktiškai įgyvendinamus pagalbos šeimai ir (ar) vaikui tikslus ir uždavinius, numato šeimoje identifikuotų problemų sprendimo būdus ir priemones;
7. padeda šeimai ir (ar) vaikui valdyti krizę, spręsti konfliktines situacijas;
8. konsultuoja vaiko tėvus vaiko auklėjimo, drausminimo, poreikių patenkinimo, saugumo užtikrinimo ir sąlygų augti, vystytis ir tobulėti sudarymo klausimais;
9. informuoja šeimos narius ir (ar) vaiką, kur galima gauti reikalingą pagalbą, paslaugas ar gydymą;
10. organizuoja ir dalyvauja mobiliosios komandos organizuojamuose mobiliosios specialistų pasitarimuose, mobiliosios komandos ir atvejo vadybininko susitikimuose;
11. dalyvauja atvejo vadybininko organizuojamuose atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
12. bendradarbiauja su atvejo vadybininku, keičiasi būtina informacija dėl konkretaus atvejo, informacija apie šeimos sudėtį, apie tai, kokių pokyčių įvyko šeimoje, pradėjus teikti pagalbą ir pan.;
13. baigęs intensyvų darbą, parengia ir raštu pateikia rekomendacijas atvejo vadybininkui.
Darbo užmokestis nuo 1337 iki 1584 eurų neatskaičius mokesčių (konkretus darbo užmokestis nustatomas atsižvelgus į profesinio darbo patirtį).
Pretendentai į MK vyriausiuosius specialistus privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.
Norinčius kandidatuoti, prašome el. paštu pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, nurodant, į kokį teritorinį skyrių ir kokias pareigas pretenduojama (pvz.: pretenduojama į specialisto (psichologo) pareigas, Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius
Asmenims, pretenduojantiems į MK specialistų pareigas, taikomi VTAPĮ 30 str. numatyti apribojimai.
Kitur Lietuvoje
1300 (Atlyginimas prieš mokesčius)
Taisyti