Portale įdiegti slapukai. Naršydami toliau, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu.
Sutinku
Atgal į darbų sąrašą
Pirkimo specialistas
Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė
Skelbimo galiojimas pasibaigęs
Viešųjų pirkimų specialistas sudaro įstaigos metinių planų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka, bei juos derina ir skelbia; Tvarko įstaigos viešųjų pirkimų dokumentus ir registrą; Skelbti viešuosius pirkimus ir kitą reikalingą informaciją; Rengti ir tekti įstaigos viešųjų pirkimų ataskaitas; Vykdyti viešųjų pirkimų procedūras: rengti pirkimų konkursų sąlygas, tikrinti ir vertinti tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, vykdyti susirašinėjimą su tiekėjais, nagrinėti gautas pretenzijas bei rengti atsakymus į jas, ruošti viešųjų pirkimų sutartis, pildyti ir skelbti su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius skelbimus. Atlikdamas viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų specialistas 1) išsiaiškina reikalingas įstaigai pirkti prekes, paslaugas ar darbus, jų technines, eksploatacines ir kt. savybes. 2) Apibūdina svarbiausias sutarties sąlygas : prekių, paslaugų ar darbų atlikimo terminus, atsiskaitymo ir apmokėjimo laikotarpius, kokybės ir specifikacijų kontrolę, netesybas ir panašiai. 3)Suderina numatomą sutarties vertę su įstaigos asmeniu, remiantis sudarytų sutarčių faktinėmis ir numatomų sudaryti sutarčių planuojamomis vertėmis; 4) suformuluoja pirkimo sąlygas ir suderina pirkimą su įstaigos vadovu; 5) atlieka pirkimo procedūras, siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, kad būtų galima palyginti ir įvertinti tiekėjų siūlymus; 6) išrenka geriausią siūlymą pateikusį tiekėją, su kuriuo bus sudaroma sutartis(sutartys);
7) įstaiga su geriausią siūlymą pateikusiu tiekėju sudaro sutartį; Atlieka pirkimus laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
Kitur Lietuvoje
1400-1700 (Atlyginimas prieš mokesčius)
Taisyti