Portale įdiegti slapukai. Naršydami toliau, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu.
Sutinku
Atgal į darbų sąrašą
Pirkimo specialistas
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

Darbo aprašymas

 


Darbuotojo funkcijos:


- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus, viešųjų pirkimų suvestines;


- rengia viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus, organizuoja neskelbiamų mažos vertės pirkimų procedūras, dalyvauja NKSC viešųjų pirkimų komisijos darbe, prižiūri ir atsako už šių pirkimų eigą ir procedūrų atitikimą teisės aktų reikalavimams;


- rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, organizuoja jų pasirašymą, teisės aktų nustatyta tvarka viešina informaciją apie sudarytas sutartis ir apie jų pakeitimus;


- kaupia ir sistemina duomenis apie NKSC vykdomus pirkimus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų ataskaitas;


- dalyvauja vykdant korupcijos prevenciją NKSC, rengiant ir teikiant išvadas ir pasiūlymus NKSC direktoriui dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo;


- dalyvauja rengiant investicinius projektus;


- organizuoja NKSC administracinių patalpų nuomos pirkimus, prižiūri jų eigą;


- pagal kompetenciją rengia teisės aktų, jų pakeitimų projektus (išskyrus administracinius norminius teisės aktus), teikia skyriaus vedėjui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl skyriaus kompetencijai priklausančių teisės aktų (tvarkų ar taisyklių) projektų, rengia susirašinėjimo su valstybės valdymo ir kitomis institucijomis raštų ar kitų dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, materialinio turto valdymu ir priežiūra, antikorupcinių priemonių įgyvendinimu ir kitais vykdomų funkcijų klausimais, projektus;


- vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.


- Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Reikalavimai

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;


- turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;


- mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;


- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir NKSC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, dokumentų, materialinių išteklių valdymą ir viešųjų pirkimų organizavimą;


- atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus;


- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.

Ką įmonė siūlo

- Įdomų, iššūkių nestokojantį darbą;


- nuo patirties ir rezultatų priklausantį darbo užmokestį; 


- mokymosi ir tobulėjimo galimybę.


 


Pareigybė – darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį. Prašymai dalyvauti konkurse yra priimamii tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Vilnius
1357-2520 (Atlyginimas prieš mokesčius)
Taisyti