Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo (si) programas.Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.Kuria ugdymosi aplinką.Kuria gerą grupės mikroklimatą.Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais;Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras
Atlyginimas: 2