<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė"
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

Organizuoja ir vykdo ugdymo procesą, planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, priemones, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą. Internetinėje sistemoje „Mūsų darželis“ informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus.
Vieta: Klaipėda
Įmonės pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė"
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: