<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Šiaulių "Rasos" progimnazija
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

Reikalavimai pretendentams:1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;2. būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo / pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal pradinio ugdymo programas, arba būti baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ar jos modulį;3. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);4. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;5. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;6. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Šiaulių "Rasos" progimnazija
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: