<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą.Planuoti ugdomąjį procesą, parinkti priemones.Kurti ugdomąją aplinką.Ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas.Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus).Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: