<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

Atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertinti jų specialiuosius ugdymosi poreikius, skirti specialųjį ugdymą; siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), rekomenduoti vaikui mokyklą; konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais; teikti metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo naujoves; analizuoti Tarnybos dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu; rengti ir įgyvendinti projektus bei programas; dalyvauti išbandant naujas pedagoginio vertinimo metodikas; tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus.
Vieta: Klaipėda
Įmonės pavadinimas: Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: