Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

vesti pamokas pagal skirtas kontaktines valandas, planuoti ugdomąją veiklą, pasiruošti pamokoms, vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, atlikti veiklas, susijusias su profesiniu tobulėjimu ir veiklas mokyklos bendruomenei.
Vieta: Rokiškis
Įmonės pavadinimas: Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla
Atlyginimas nuo: 960
Telefono numeris: