Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 1. Užtikrina geros kokybės ugdymą; 2. Ugdo mokinius pagal Įstaigos vykdomų programų įgyvendinimo planuose nustatytas valandas ir pamokų tvarkaraštį; 3. Vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis: planuoja ugdymo procesą, ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, vertina mokinių pasiekimus ir kt.; 4.Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas Įstaigos bendruomenei; Suderinęs su Įstaigos vadovu vykdo kitą ugdomąją veiklą; 5. Vykdo kitus Įstaigos vadovo pavedimus; 6. Pagal savo kvalifikacinę kategoriją vykdo metodinę veiklą.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
Atlyginimas nuo: 1216
Telefono numeris: