Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

veda rusų kalbos užsiėmimus, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą; rengia ir tobulina mokymo programas, teminius planus bei užsiėmimų medžiagą; rengia mokomojo dalyko įskaitų ir egzaminų klausimus, dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse komisijose, nešališkai vertina žinias ir gebėjimus; rengia užduotis savarankiškai besimokantiems kursantams ir kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviams bei juos konsultuoja dėstomų temų klausimais; teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl mokymo proceso vykdymo gerinimo; vykdo tarnybos darbuotojų ir kursantų rusų kalbos mokėjimo lygio nustatymą.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Atlyginimas nuo: 1300
Telefono numeris: