<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Laisvės atėmimo vietų ligoninė
Gydytojas (-a)

Darbo aprašymas

Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus (toliau - PASPS), veiklos adresu: Trakų g. 10, Šiauliai, Šiaulių tardymo izoliatorius, gydytojas odontologas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.Teikia odontologinės priežiūros paslaugas (išskyrus protezavimą) Įstaigos suimtiesiems ir nuteistiesiems;Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir licenciją verstis medicinos praktika pagal gydyto odontologo profesinę kvalifikaciją;Turėti radiacinės saugos mokymo kursų baigimo pažymėjimą;Pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio PASPS vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinti PASPS uždaviniai ir funkcijos.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Laisvės atėmimo vietų ligoninė
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: