Policijos departamentas prie LR VRM
Filologas (-ė)
Kviečiame jungtis prie Policijos departamento lietuvių kalbos redaktorių kolektyvo!
Pagrindinės užduotys:
- kokybiškai suredaguoti policijos įstaigų parengtus bendrųjų ir įslaptintų dokumentų projektus, tikrinti jų įforminimą pagal dokumentų rengimo reikalavimus;
- teikti lingvistines konsultacijas policijos įstaigų darbuotojams dėl dokumentų kalbos taisyklingumo, rengimo ir įforminimo;
- apibendrinti dažniausiai daromas klaidas, rengti kalbos vartojimo rekomendacijas dokumentų rengėjams.
Reikalavimai darbuotojui:
- turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
- būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą ir policijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, norminius dokumentus bendrųjų ir įslaptintų dokumentų rengimo klausimais. Išmanyti lietuvių kalbos norminius veikalus, sekti ir studijuoti leidžiamus naujus kalbos kultūros ir kalbos praktikos leidinius;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti savo srities informaciją, rengti išvadas, pastabas, pasiūlymus;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Darbo patirtis redagavimo srityje būtų privalumas.
Darbo vieta – Vilnius.
Yra galimybė dalį darbo laiko dirbti nuotoliu.
Pareiginės algos koeficientai: 7,10 (1285 Eur bruto); 7,20 (1303 Eur bruto); 7,30 (1320 Eur bruto); 7,40 (1340 Eur bruto) – priklauso nuo profesinio darbo patirties.
Savo gyvenimo aprašymą siųskite nurodytu el. paštu,
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Policijos departamentas prie LR VRM
Atlyginimas: 800