<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Panevėžio socialinių paslaugų centras
Darbininkas (-ė)

Darbo aprašymas

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;2. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;Socialinio darbuotojo darbui su šeimomis pagrindinis tikslas – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas šeimoms patiriančioms socialinės rizikos veiksnius ir jose augantiems vaikams. Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Panevėžio socialinių paslaugų centras
Atlyginimas nuo: Sutartinis
Telefono numeris: