<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Marijampolės pataisos namai
Darbininkas (-ė)

Darbo aprašymas

dirba socialinį darbą su iš pataisos įstaigų paleidžiamais asmenimis, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant asmenų motyvaciją dalyvauti kompleksinės ir (ar) prevencinės pagalbos teikimo procese, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose.pagal Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr. A1-939/1R-324 ,,Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas koordinuoja iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos procesą;4.2. dalyvauja pirmojo socialinės integracijos etapo procesuose;4.3. dirba socialinį darbą su iš pataisos įstaigų paleidžiamais asmenimis, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant asmenų motyvaciją dalyvauti kompleksinės ir (ar) prevencinės pagalbos teikimo procese, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;4.3. susipažįsta su asmens, paleidžiamo iš pataisos įstaigos, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu; 4.4. apsvarsto iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens perkėlimo į pusiaukelės namus, trumpalaikių išvykų suteikimo ir kitų socialinei integracijai palankesnių bausmės atlikimo sąlygų galimybes ir teikia siūlymus savo tiesioginiam vadovui; 4.5. organizuoja socialinės integracijos priemonių – gyvenamosios vietos suradimo, užimtumo (darbo ar mokymosi) užtikrinimo, priklausomybės ligų gydymo ar kitų sveikatos problemų sprendimo, taip pat socialinės paramos gavimo, įsiskolinimų ir finansų tvarkymo, santykių su artimaisiais atkūrimo ir kitų priemonių, kurios nuteistajam bus reikalingos, kai jis bus paleistas iš pataisos įstaigos, – įgyvendinimą;4.6. palaiko ryšį ir konsultuojasi su savivaldybės adm
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Marijampolės pataisos namai
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: