<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis"
Darbininkas (-ė)

Darbo aprašymas

Teikti socialinės globos paslaugas vaikams su negalia; ugdyti ir stiprinti vaikų savarankiškumo, savitvarkos gebėjimus ir galimybes;vertinti individualius vaiko (-ų) poreikius ir rengti vaiko individualius socialinės globos planus;atsižvelgus į vaiko raidos ypatumus organizuoti vaiko (-ų) užimtumą;dirbti individualų socialinį darbą su vaiku arba su vaikų grupe;užtikrinti vaiko (-ų) psichinį ir fizinį saugumą;užtikrinti vaiko (-ų) švarą ir tvarkingumą; mokėti dirbti komandoje su socialinio darbuotojo padėjėju, užimtumo specialistu ir Asmens sveikatos priežiūros skyriaus specialistais.Taip pat, dalyvauti vaiko poreikių įsivertinimo susirinkimuose kartu su vaiko tėvais (globėjais), kitais „Šeimos slėnio“ specialistais; bendradarbiauti su vaiko tėvais (globėjais), teikti jiems informavimo, konsultavimo paslaugas; pildyti vaiko socialinio darbo bylos dokumentus;koordinuoti ir kontroliuoti socialinio darbuotojo padėjėjo darbą;rengti metinį ir ketvirčių veiklos planus ir ataskaitas bei teikti Skyriaus vedėjui.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras "Šeimos slėnis"
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: