<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras
Darbininkas (-ė)

Darbo aprašymas

1.Užtikrina racionalų darbo laiko paskirstymą ir visų užduočių kvalifikuotą atlikimą.2. Glaudžiai bendradarbiauja su jam vadovaujančiu socialinio darbo organizatoriumi.3. Sudaro priskirtus padalinio darbuotojų darbo planus, grafikus, organizuoja jų vykdymą,rengia atliktų darbų ataskaitas.4.Bendradarbiaudamas su centro specialistais ir kitais darbuotojais, tėvais (globėjais),organizuoja asmenų, gaunančių paslaugas, veiklą ir socialinių paslaugų teikimą:4.1. nustatyta tvarka rengia ir pildo socialinės globos paslaugų teikimo dokumentus;4.2. kartu su centro paslaugų gavėjais, jų tėvais ar globėjais rengia asmenų, gaunančiųpaslaugas, individualius planus ir užtikrina jų įgyvendinimą;4.3. fiksuoja asmenų, gaunančių paslaugas, bendradarbiavimą (telefonu ir atvykus įcentrą) su tėvais ir globėjais;5. Užtikrina asmenų, gaunančių paslaugas, orumą, tarpusavio santykius grįsdamas pagarbos,supratimo ir susitarimo principais.6. Sudaro individualius paslaugų teikimo planus kiekvienam paslaugų gavėjui.7. Atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras
Atlyginimas nuo: Sutartinis