<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis"
Darbininkas (-ė)

Darbo aprašymas

Vykdyti, plėtoti socialines paslaugas įstaigos paslaugų gavėjams; dalyvauti individualių socialinės globos planų (ISGP) rengime; rengti įsakymų ir raštų projektus, susijusius su socialinio darbo organizavimu; tvarkyti paslaugų gavėjų asmens bylas; informuoti ir konsultuoti paslaugų gavėjus bei jų atstovus teisių ir pareigų klausimais savo kompetencijos ribose; teikti visapusišką pagalbą grupių socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams. Taip pat vykdyti kitus skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos ribose.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras "Šeimos slėnis"
Atlyginimas nuo: 1083
Telefono numeris: