Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras
Darbininkas (-ė)

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis - koordinuoti pagalbą globėjams, įtėviams ir globojamiems, įvaikintiems vaikams:• vertinti individualius globojamo vaiko poreikius,• sudaryti individualų pagalbos globojamam vaikui planą,• teikti individualias konsultacijas globėjui, įtėviams,• organizuoti specialistų pagalbą vaikui ir globėjui, įtėviams,• palaikyti ryšį su vaiku, globėju, įtėviais,• konsultuotis su specialistais, kurie teikia pagalbą vaikui, globėjui, įtėviams,• atlikti globėjo veiklos kokybės vertinimą,• dalyvauti vaiko globos peržiūrose,• tvarkyti paslaugų gavėjo bylą,• viešinti globos centro veiklas ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras
Atlyginimas nuo: 1180
Telefono numeris: