<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys"
Buhalteris (-ė)

Darbo aprašymas

• Asistavimas ekonomistui;• Vykdyti darbus, susijusius su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintoje Vandens kainų nustatymo metodikoje reglamentuotą Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistema, vandens kainodara, kuruoti buhalterinės apskaitos skyriaus darbą;• Dalyvauti darbo grupėse ar komisijose, pasitarimuose ekonomikos ir planavimo, finansų klausimais;• Dalyvauti bendrosios finansų ir darbo užmokesčio politikos formavime;• Dalyvauti rengiant investicinius projektus;• Analizuoti ir kontroliuoti lėšų panaudojimą;• Teisinių raštų rengimas ekonominiais klausimais;• Užduotims įvykdyti reikalingos informacijos paieška ir sisteminimas;• Teisinių konsultacijų suteikimas ir pagalba ekonomikos – finansų, gamybos klausimais;• Įvairių statistinių duomenų analizės sisteminimas ir išvadų rengimas;• Statistinių ataskaitų pateikimas valstybinėms institucijoms;• Skyrių vadovų konsultavimas veiklos efektyvinimo ir kt. klausimais.• Biudžeto vykdymo kontrolė, nuokrypių analizė ir susijusių ataskaitų rengimas;• Įmonės duomenų analizė įvairiais pjūviais;• Tobulinti darbo užmokesčio apskaitos sistemą, remiantis naujausiais darbo apmokėjimo įstatymais ir kitais norminiais aktais;• Rengti veiklos, strateginius planus, investicijas bei juos teikti derinti kontroliuojamoms institucijoms;• Analizuoti bendrovės ekonominius rodiklius, rengti jų palyginimą su kitais praėjusių laikotarpių rodikliais ir teikti analizę bendrovės direktoriui;• Parengti bendrovės valdymo struktūros projektus, premijavimo nuostatus, paskaičiuoti tarnybinius atlyginimus, priedus ir priemokas;• Kontroliuoti, kad būtų vykdomi įstatymai, nutarimai, įsakymai, kitų institucijų nurodymai ekonominiais klausimais;• Vesti vandens, surinktų ir apskaitytų nuotekų suvestinę, atlikti nuostolių analizę.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys"
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: