UAB "Alenas"
Buhalteris (-ė)

Darbo aprašymas

Darbo užmokesčio, pajamų natūra apskaita; komandiruočių išlaidų, dienpinigių apskaita; darbo laiko apskaitos žiniaraščių sutikrinimas; mokestinių, statistinių ataskaitų rengimas; dalyvavimas apskaitos procesų tobulinime; kitų vadovo ir vyr.buhalterio pavestų, su apskaita susijusių užduočių vykdymas.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: UAB "Alenas"
Atlyginimas: 2