<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Buhalteris (-ė)

Darbo aprašymas

1. pagal kasos pajamų orderius priima į kasą pinigus iš Nacionalinės bibliotekos atskaitingų asmenų, įmonių ir organizacijų bei fizinių asmenų;2. atlieka mokėjimus iš kasos pagal pasirašytus išlaidų orderius bei kitus atitinkamai įformintus dokumentus;3. priimdamas ir išduodamas iš kasos pinigus, Buhalterijos skyriaus vyresnysis buhalteris patikrina, ar teisingai įformintas dokumentas, ar yra reikiami parašai;4. pasirašo kasos pajamų ir išlaidų orderius;5. pildo kasos knygas ir vieną kartą savaitėje (penktadieniais) sudaro apyskaitas;6. pildo kasos pajamų ir išlaidų žiniaraštį pagal biudžeto programas, priemones, išlaidųstraipsnius bei kitus projektus, mėnesio pabaigoje sudaro žiniaraščius sąskaitai;7. išrašo PVM sąskaitas-faktūras už Nacionalinės bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas, nuomą, panaudą ir kontroliuoja patvirtintus įkainius už šias paslaugas;8. iš banko gauna ir į jį priduoda grynus pinigus, vykdo kitas bankines operacijas, suveda apmokėjimus už mokamas paslaugas į FVAIS buhalterinės apskaitos programą;9. ruošia mokėjimo nurodymus, rengia mokėjimo paraiškas ir perduoda jas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) Lietuvos Respublikos finansųministerijai;10. atlieka Viešojo sektoriaus tarpusavio derinimo operacijas Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje;11. visas buhalterines operacijas buhalteris atlieka kompiuterizuotai programoje FVAIS, mokėjimo paraiškas atlieka VBAMS;
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Atlyginimas nuo: Sutartinis
Telefono numeris: