Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba
Buhalteris (-ė)

Darbo aprašymas

- organizuoti Tarnybos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir nustatyti tvarką bei terminais teikti tvirtinti finansinės veiklos planus ir ataskaitas;- atsakyti už savalaikį buhalterijai skirtų pavedimų vykdymą;- užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės ir savivaldybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;- atsakyti ir vykdyti einamąją finansų kontrolę ir kt.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba
Atlyginimas nuo: 572
Telefono numeris: