<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija
Auklė / Auklėtoja (-as)

Darbo aprašymas

Ieškomas bendrabučio auklėtojas pavadavimui. Darbas terminuotas nuo 2021m. liepos 12 d. iki 2021 m. rugpjūčio 25 d. bendrabučio auklėtojų kasmetinių atostogų laikotarpiui. 1 pareigybė (30 val./sav., suminė darbo laiko apskaita). Pareigybės lygis A2.Atliekamos funkcijos:1. atsako už bendrabutyje gyvenančių mokinių sveikatą ir gyvybę bendrabutyje darbo laiku, nepalieka mokinių be priežiūros;2. rūpinasi, kad mokiniai laikytųsi visuomenės priimtų gyvenimo normų, nekeltų triukšmo, nepažeidinėtų kitų bendrabučio gyventojų teisių, tausotų jiems skirtą turtą;3. pagal dienotvarkę pažadina mokinius, kontroliuoja, kad mokiniai laikytųsi dienotvarkės ir asmens higienos reikalavimų, neatvykus mokiniui valgyti, išsiaiškina neatvykimo priežastį;4. kontroliuoja, kad mokiniai grįžtų į bendrabutį laiku;5. esant grėsmei mokinių saugumui, nedelsiant kviečia policiją, greitąją medicinos pagalbą ar priešgaisrinę apsaugos ir gelbėjimo tarnybą ar kt. ir informuoja Gimnazijos vadovus, tėvus (globėjus, rūpintojus), trenerius.Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją,išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, gyvenimo aprašymą.Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. birželio 30 dienos gimnazijos elektroniniu paštu rastine@sporto.panevezys.lm.lt arba siunčia registruotu laišku (Liepų al. 2, Panevėžys).Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2020 m. liepos 1 dieną. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojama asmeniškai telefonu ir el. paštu. Tel. pasiteirauti 8-600-26340 arba el. p. rastine@sporto.panevezys.lm.lt .
Vieta: Panevėžys
Įmonės pavadinimas: Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija
Atlyginimas nuo: Sutartinis
Telefono numeris: