<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis"
Auklė / Auklėtoja (-as)

Darbo aprašymas

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą; sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą; vykdyti projektus; organizuoti renginius; bendradarbiauti su šeima; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis"
Atlyginimas nuo: 1315
Telefono numeris: