Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Virėja (-as)

Darbo aprašymas

gamina patiekalus pagal nustatytus technologinius reikalavimus ir valgiaraštį, laikydamasis GHP taisyklių reikalavimų; parenka ir sveria žaliavas gaminamiems patiekalams pagal nustatytas receptūras; pildo maisto tvarkymo savikontrolės žurnalus; atlieka organoleptinį paruoštų patiekalų įvertinimą; pateikia ir išduoda paruoštus patiekalus porcijomis maisto išdavimo vietose; užtikrina, kad pagaminto patiekalo išeiga atitiktų technologinių kortelių normas;organizuoja savo darbą pagal karių maitinimosi dienotvarkę;vykdo gamybinių patalpų bei darbo vietos kasdienį ir generalinį tvarkymą.Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio intervalas – nuo: 932,80 EUR iki: 1020,80 EUR
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Atlyginimas nuo: 932
Telefono numeris: