Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
Vadybininkas (-ė)

Darbo aprašymas

Formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas.Telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir (ar) šeimai.Organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudaryti ir įgyvendinti pagalbos planą.Koordinuoti socialinių darbuotojų darbui su šeimomis veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikti jiems metodinę pagalbą ir kt.Vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Vieta: Mažeikiai
Įmonės pavadinimas: Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
Atlyginimas nuo: 1237
Telefono numeris: