Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas
Psichologas (-ė)
Organizuoti ir teikti psichologinę pagalbą nuteistiesiems ir suimtiesiems, atlikti nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas rizikos vertinimo metodikas, vykdyti pataisos programas, skatinant nuteistuosius dalyvauti jų resocializacijos ir kriminogeninių poreikių mažinimo procese.
turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą su bakalauro ir magistro kvalifikaciniu laipsniu arba vientisąsias universitetines psichologijos krypties studijas;
būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pataisos įstaigų psichologinės tarnybos veiklos principais ir formomis, Psichologų etikos kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais laisvės atėmimo vietų veiklą, žinoti Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimus;
mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas;
mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
Atsakingą ir įdomų darbą augančioje įmonėje;
Tobulėjimo ir karjeros galimybes, gerą atlyginimą;
Puikias darbo sąlygas draugiškame kolektyve.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas
Atlyginimas nuo: 600
Telefono numeris: