Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas"
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo organizavimas ir ugdomojo proceso vykdymas: planuoti grupės ugdomąją veiklą; kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones; ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
Vieta: Klaipėda
Įmonės pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas"
Atlyginimas nuo: 800
Telefono numeris: