Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Instruktorius (-ė)

Darbo aprašymas

1.Skraidymo instruktoriaus pareiga – nepriekaištingai vykdyti vaikų aviacijos skrydžių metodikos, eskadrilės darbo organizavimo, vaikų aviacijos orlaivių naudojimo ir priežiūros, buksyravimo sistemos „Voras“ montavimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių reikalavimus.2.Skrydžių praktikos užsiėmimų bei pasiruošimo jiems metu, taip pat teorijos užsiėmimų metu užtikrinti mokinių fizinį ir psichologinį saugumą.3.Komplektuoti eskadrilę rotacijos principu, laikantis ugdymo programos reikalavimų, nustatyta tvarka pravesti jiems saugaus elgesio užsiėmimuose instruktažą, užvesti ir išduoti skrydžio knygeles.4.Vesti teorijos pamokas Vaikų aviacijos teorijos kurso temomis tvarkaraštyje nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje. 5.Vesti skrydžių praktikos užsiėmimus, laikantis Vaikų aviacijos skrydžių metodikos reikalavimų, tvarkaraštyje nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje.6.Kokybiškai ir laiku parengti mokinius pilotavimo bei LMNŠC Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademijos baigimo egzaminui. 7.Reguliariai ir laiku, tikrinti pilotų pilotavimo įgūdžius, palaikyti jų praktinę kompetenciją nuolatinėje parengtyje, nustatyta tvarka tęsti licencijas.8.Tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti mokyklinį orlaivį, buksyravimo sistemą, kilimo-tūpimo taką ir visą kitą inventorių. Visą ugdymo aplinką palaikyti penkių minučių parengtyje ne vėliau, kaip likus vienai valandai iki skraidymo laiko pradžios.9.Ugdymo darbą eskadrilėje organizuoti taip, kad mokslo metų pabaigoje (po Akademijos baigimo egzaminų), eskadrilėje liktų ne mažiau dešimties mokinių.10.Tiksliai ir laiku dokumentuoti ugdymo proceso eigą, tvarkingai formuoti eskadrilės žurnalą, laiku pateikti tiksliai parengtus atsiskaitymo dokumentus.11.Aktyviai dalyvauti Akademijos projektuose ir priemonėse, kruopščiai vykdyti kitus tiesioginio vadovo nurodymus, susijusius su Akademijos veikla.12.Instruktorius atsakingas už darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi, vaikų ir jų tėvų (globėjų/rūpintojų) instru
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Atlyginimas nuo: 1133