Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija
Direktoriaus pavaduotojas (-ė)
SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 pareigybė, 40 val. per savaitę). Pareigybės lygis A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (nuo 5,76 iki 8,32) nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginį darbo stažą, mokinių skaičių gimnazijoje.
PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS – testas žodžiu (pokalbis) ir raštu. Atrinkti pretendentai bus pakviesti atrankai el. paštu ir telefonu. Atranka planuojama 2019 m. spalio 9 dieną.
Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTUS:
1.Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
4. Mokytojo darbo stažą ir/ar vadybinio darbo stažą įrodantį dokumentą ir jo kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).
Dokumentai teikiami iki 2019 m. spalio 7 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Vieta: Panevėžys
Įmonės pavadinimas: Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija
Atlyginimas nuo: 1000
Telefono numeris: