Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
Darbininkas (-ė)

Darbo aprašymas

Vadovaujantis žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima įstaigoje ar kitose sutartose vietose, bendraujant su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefono ryšiu. Teikti šeimai jos situacijos gerinimui reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą. Tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės, psichosocialinės pagalbos, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas.Vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Vieta: Mažeikiai
Įmonės pavadinimas: Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
Atlyginimas nuo: 1093
Telefono numeris: