ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "EGLUTĖ"
Auklė / Auklėtoja (-as)

Darbo aprašymas

Kvalifikacijos reikalavimai pretendentams: 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ugdymą ir priežiūrą, gebėti juos taikyti. 3. Gebėti planuoti, kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis ir žodžius. 4. Gebėti dirbti kompiuteriu.5. Aktyviai dalyvauti lopšelio-darželio renginiuose. 6. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, kolegomis.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "EGLUTĖ"
Atlyginimas nuo: 872
Telefono numeris: