Auklė / Auklėtoja (-as)
Vieta: Kaunas
Profesija: Auklė / Auklėtoja (-as)
Amžius: 21
Lytis: Moteris
Atlyginimas: 300
Aprašymas
- Savanoriavau Lietuvos autizmo asociacijoje ,,Lietaus vaikai", šios savanorystės metu įgijau patirties dirbant su specialių poreikių vaikais, todėl turiu ne vien teorinių, bet ir praktikos.
- Komunikacijos gebėjimus tobulinau nevyriausybinėse organizacijose.
Tobulinausi ir mokiausi ,,Erasmus+" projektuose :▪ 2019 metais balandžio 1- 8 dienomis dalyvavau Lorkos mieste, Ispanijoje vykusiame ,,Erasmus+" projekte ,,Global lab goes global", kuriame siekta sudaryti galimybes jaunimui įgyti kompetencijų, leidžiančių jiems vykdyti aktyvią pilietinę veiklą, kuria prisidėtų prie pokyčių pasaulyje. Jo metu siekta plėtoti partnerystę tarp su jaunimu dirbančių organizacijų iš Europos ir Afrikos, kas padėjo jaunimui geriau pažinti globalaus pasaulio realijas ir geriau suvokti asmeninį ryšį su kituose pasaulio kampeliuose vykstančiais reiškiniais. ▪ 2019 metai spalio 21-25 dienomis dalyvavau ,,Erasmus+" programos strateginių partnerysčių projekte"INNOVATIVE TEACHER EDUCATION THROUGH PERSONALISED LEARNING / INTERPEARL", vykusiame Korko mieste, Airijoje. Veiklų metu gilinomės į pernonalizuotą ugdymą ir jo taikymo galimybes. ▪ 2019 metais lapkričio 4 -11 dienomis dalyvavau Antalkiuose, Kauno rajone vykusiame ,,Erasmus+" projekte ,,Global Education Goes POP", kuriame siekta plėsti jaunų europiečių suvokimą apie egzistuojančius ryšius tarp žmonių, šalių ir kultūrų visame pasaulyje. Išnagrinėti populiariosios kultūros sampratas ir problemas bei jos sąsajas su tvarumu ir visuotiniu švietimu nacionaliniu ir globaliu lygmenimis. Ugdyti aktyvius Europos jaunimo pilietiškumo įgūdžius. Skatinti jaunų žmonių pilietinius ir veiksmus skaitmeninėje erdvėje, siekiant tvarios ateities bendruomenėms tiek Europoje ir visame pasaulyje.